Onze Privacy policy

EerstVergelijken.nl
Oranjeboomstraat 198
4812 EM Breda
Contact
076 700 2436
help@eerstvergelijken.nl
Juridisch
KvK: 67994946
BTW: NL857258096B01
Bank
IBAN: NL92KNAB0255818483
BIC: KNABNL2H

Artikel 1. Algemeen

EerstVergelijken.nl respecteert de privacy van de gebruikers van haar site; de persoonlijke informatie die door jou wordt verschaft wordt dan ook vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. We zullen je gegevens niet verkopen, verhandelen of delen met organisaties of individuen die niet zijn aangesloten bij EerstVergelijken.nl en of geïnteresseerd zijn in onze dienst.

Artikel 2. Wat doen we met je gegevens

We verzamelen, bewaren en gebruiken enkel de informatie die wij noodzakelijk achten om de best mogelijke diensten te leveren aan de gebruikers van onze website. De verstrekte (persoons)gegevens kunnen door EerstVergelijken.nl worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jouw gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • Om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of een andere boodschap te sturen;
  • Om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan de onderdelen van EerstVergelijken.nl. Veelvoorkomende voorbeelden zijn:

  • Als je een aanvraag voor het ontvangen van offertes hebt gedaan, worden je gegevens gebruikt om je in contact te brengen met maximaal 6 aanbieders van het betreffende product en/of dienst.
  • Als je gebruik maakt van onze dienst, kan je e-mailadres gebruikt worden om besparingstips, nieuws en inspiratie voor je droomhuis maximaal één keer per week naar jou te verzenden. Je kunt je hiervoor afmelden in de eerste e-mail die je ontvangt als je een offerte-aanvraag doet en onderaan elke nieuwsbrief.
  • Als je een aanvraag tot informatie over leads ontvangen hebt gedaan, zullen je gegevens gebruikt worden om contact met je op te nemen over de verdere mogelijkheden van onze diensten voor je bedrijf.

Artikel 3. Derdenverstrekking

Je gegevens worden enkel aan partijen verstrekt, die door EerstVergelijken.nl worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld aan maximaal 6 partners die je een offerte kunnen aanbieden van het aangevraagde product). In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt (bijvoorbeeld om contact op te nemen om je een offerte of informatie aan te bieden). Door een aanvraag te plaatsen op onze website stem je hier automatisch mee in. Onze partnerbedrijven zijn contractueel gebonden om jouw gegevens uitsluitend te gebruiken om een offerteaanvraag op te stellen en daar contact met je over op te nemen. Daarnaast is het mogelijk dat EerstVergelijken.nl op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. EerstVergelijken.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Artikel 4. Cookies

In ons cookie statement vertellen wij meer over het gebruik van cookies op de websites van EerstVergelijken.nl.

Artikel 5. Links & verwijzingen op EerstVergelijken.nl

Op de websites van EerstVergelijken.nl tref je een aantal links aan naar websites van derden. EerstVergelijken.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen van jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Artikel 6. Wat zijn je rechten?

Als bezoeker van de websites van EerstVergelijken.nl heb je het recht om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens op te vragen. Hiervoor kan je contact opnemen via de contactgegevens uit Artikel 7.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

Artikel 7. Contact informatie

Je kunt contact met EerstVergelijken.nl opnemen bij; vragen of opmerkingen over hebt over ons privacybeleid; je persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen; niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan partners van EerstVergelijken.nl. Je kunt het verzoek daartoe richten aan:

Oranjeboomstraat 198
4812 EM Breda

Je kunt ook een e-mail versturen aan: help@eerstvergelijken.nl.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek zal EerstVergelijken.nl je vraag beantwoorden, het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet EerstVergelijken.nl verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Artikel 8. Wijzigingen

EerstVergelijken.nl behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. EerstVergelijken.nl adviseert je daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.